Soort van de week: de korsthagedis!

Kan je korsthagedissen mooi noemen? Met hun stompe snuit en hun plompe lijf zijn ze alleszins geen stereotiepe, sierlijke hagedis. Maar ook al zijn ze niet onmiddellijk moeders mooiste, toch zouden we ze best dankbaar zijn. Korsthagedissen, waaronder ook gilamonsters, hebben een giftige beet. En als ze bijten, dan houden ze goed vast. Dit terzijde want wat telt, zijn vooral de stoffen in het gif. Ze worden gebruikt bij de behandeling van suikerziekte en longkanker. Dankjewel korsthagedissen!

Meer weten? Vraag het aan de verzorger tijdens het ontmoetingsmoment met de slang.